Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 


WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

2008-12-31 Wzór oświadczenia dotyczący czasu trwania umowy na POZ na 2009 r.
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-12-31 Sprawozdawczość w styczniu 2009 r.

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

W związku z pracami związanymi z dostosowaniem systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do obsługi komunikatów XML przewidzianych na rok 2009, informujemy, że sprawozdawanie zestawów świadczeń w ramach realizacji umów zawartych na rok 2009 będzie mogło być realizowane dopiero po 31 stycznia 2009.
Oznacza to, że do dnia 31 stycznia 2009 roku nie będzie technicznych możliwości przekazania cząstkowych raportów statystycznych.
Ponadto informujemy, że przekazywanie danych o deklaracjach POZ w styczniu 2009 przebiega w oparciu o format komunikatu z zarządzenia 110/20071DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: centrala NFZ


W związku z nowym komunikatem (jw.), który pojawił się dzisiaj na stronie centrali NFZ, proszę o niesprawozdawanie porad w styczniu - do odwołania.

Magdalena Muras
Prezes PŁ-ŁZPOZ

2008-12-24 Aneksowanie umow na POZ
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-12-22 Zaproszenie na Targi Medycyny Rodzinnej
targi - logo
Zaproszenie
Miejsce konferencji
Patronat naukowy
Biuro organizacyjne
Program konferencji
Hotele
Opłata konferencyjna
Formularz zgłoszenia
Punkty edukacyjne
Patroni medialni
Zgłoszenia na targi przyjmowane są również w biurze Porozumienia Łódzkiego.
2008-12-22 Życzenia świąteczne

szopka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu spokojnych i pełnych radości dni,
chwili wytchnienia w gronie najbliższych,
ale także wiary w to, że razem możemy więcej,
abyśmy nie ograniczali marzeń.

Odważnych życzeń noworocznych
oraz wytrwałości w ich spełnianiu

życzy zarząd PŁ-ŁZPOZ

2008-12-12 Kontrakty POZ - postępowanie ofertowe
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-12-08 Ubezpieczenia nadwyżkowe - oferta
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-12-04 Kontakty z przedstawicielami firm farmaceutycznych
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-11-15 Zebranie Ogólne Członków PŁ
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-11-10 Zebranie Ogólne Członków PŁ
W związku z koniecznością wprowadzenia poprawek do Statutu Związku, zapraszam na Zebranie Ogólne Członków, które rozpocznie się w dniu 22 listopada 2008 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul.Kraszewskiego 7/9.
Planowany harmonogram dostępny po zalogowaniu.
Zebranie jest zamknięte dla osób nie należących do związku.
2008-11-10 Warunki szczegółowe POZ
Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Treść zarządzenia i załączniki do pobrania poniżej.
Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ prezesa NFZ
Załączniki do zarządzenia nr 105/2008/DSOZ prezesa NFZ
2008-11-10 Umowy na POZ na rok 2009 - ustalenia sekretariatu PZ
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-10-14 Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o świadczenie POZ
Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie Nr 79/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Treść zarządzenia i załącznik do pobrania poniżej.
Zarządzenie prezesa NFZ nr 79/2008/DSOZ
Załącznik do zarządzenia nr 79/2008/DSOZ
2008-09-12 Porozumienie Łódzkie w Porozumieniu Zielonogórskim
10. września 2008 Sekretariat Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie zgodnie ze złożonym wnioskiem - jednogłośnie Uchwałą Sekretariatu przyjął POROZUMIENIE ŁÓDZKIE - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia do Federacji PZ.

komunikat z obrad Sekretariatu PZ...

2008-09-12 Kiedy zapłacę za świadczenia? - informacja dla pacjentów
Nawet jeśli jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, to nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia, należą ci się bezpłatnie!!! [...] Zanim więc udasz się do lekarza, zorientuj się za co może żądać od Ciebie opłaty.

więcej...

2008-09-12 Wzrost stawek, programy komputerowe
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-09-10 Zebranie Ogólne Członków PŁ - wybory nowych władz
W związku z zakończeniem kadencji zarządu Porozumienia Łódzkiego, zapraszam na Zebranie Ogólne Członków, które rozpocznie się w dniu 18. października 2008 roku o godzinie 10.00 w Hotelu Centrum w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 59/63.
Zebranie jest zamknięte dla osób nie należących do związku.

więcej...

2008-09-08 Komunikat ze spotkania w Centrali NFZ - 5 IX
W dniu 5 września 2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. W trakcie spotkania omówiono problemy dotyczące sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania POZ.

więcej...

2008-08-13 Oświadczenie dla ZOZ-ów prowadzących POZ
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-08-08 Aneksy na POZ
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-07-31 Komunikat w sprawie Pakietu świadczeniodawcy
Z powodu utrudnień w działaniu pakietu Świadczeniodawcy zablokowane zostało potwierdzanie porad specjalistycznych.
Rozliczenie odbędzie się więc poprzez składanie do NFZ wydruków papierowych z wprowadzonego, ale niepotwierdzonego sprawozdania. Faktury z załączonymi wydrukami będą przyjmowane w dziale finansowym NFZ.
Natomiast zablokowana kilka dni temu sprawozdawczość półroczna będzie również możliwa do uzupełnienia na stronie portalu NFZ (do dnia 15. sierpnia).
Magdalena Muras
Prezes PŁ-ŁZPOZ
2008-07-30 Problemy z korzystaniem z Pakietu świadczeniodawcy
Materiał dostępny tylko dla zalogowanych członków Porozumienia Łódzkiego.

Jesteś członkiem PŁ, lecz nie masz loginu?
Zarejestruj się!

2008-07-30 Komunikat dla POZ - dot. rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń
W związku z nadal zamieszczanymi na stronach Oddziałów Wojewódzkich NFZ komunikatami o konieczności (często w trybie pilnym lub pod groźbą kontroli) złożenia oświadczenia o podziale i wykorzystaniu środków finansowych w ramach realizacji ustawy podwyżkowej w POZ informujemy, że problem był zgłaszany na spotkaniu w Centrali NFZ w dniu 26 czerwca 2008, a w dniu 30 czerwca potwierdzony pismem do Prezesa NFZ. Zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na w/w pismo, i w dniu dzisiejszym zostało wystosowane kolejne pismo w tej sprawie.
Zalecamy wstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek działań w tym zakresie.
Po uzyskaniu odpowiedzi podejmiemy decyzje i poinformujemy o dalszym postępowaniu w w/w sprawie.
Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Źródło: biuro PZ

2008-07-26 Notatka ze spotkania w NFZ 17 lipca 2008 r.
17. lipca 2008 roku w Centrali NFZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji - Porozumienie Zielonogórskie.

przeczytaj notatkę...

2008-06-14 Zebranie Ogólne Członków Porozumienia Łódzkiego
W dniu dzisiejszym Zebranie Ogólne Członków Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia podjęło decycję o przystapieniu do Federacji Związków pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.
biuro PŁ

zajrzyj do fotogalerii...

2008-05-31 Zebranie Ogólne Członków Porozumienia Łódzkiego
14. czerwca w sali obrad Rady Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104) o godz. 11 odbędzie się Ogólne Zebranie Członków PŁ.
Gośćmi Zebrania będą przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego.
Ze względu na planowane zmiany strategiczne, zebranie to będzie bardzo istotne dla dalszego funkcjonowania Związku.
Serdecznie zapraszam reprezentantów wszystkich zgłoszonych ZOZ-ów, a także tych, którzy mają zamiar wstąpić do naszego stowarzyszenia.

Magdalena Muras
Prezes Zarządu PŁ-ŁZPOZ
2008-04-29 Komunikat PZ - aplikacja rozliczeniowa z NFZ
W związku z zamieszczaniem komunikatów przez NFZ na swoich stronach i informowaniu świadczeniodawców o prowadzonych rozmowach w Centrali NFZ informujemy, że są stałe rozmowy Porozumienia Zielonogórskiego w tej sprawie z Prezesami NFZ.
Na spotkaniu w Centrali NFZ w dniu 16 kwietnia ustalono
1. konieczność testowania programów w środowiskach testowych
2. wskazano nadal występujące problemy i braki w dokonaniu pełnej otwartości
3. możliwość dalszego rozliczania się w aplikacji rozliczeniowo sprawozdawczej NFZ na dotychczasowych zasadach.
Omówiono również bieżące problemy i wskazano na konieczność dalszych spotkań
W załączeniu notatka ze spotkania
W związku z podjęciem takich ustaleń w Centrali NFZ wystosowano pisma do Dyrektorów OW NFZ z wnioskiem o wdrożenie podpisanych ustaleń
Bożena Janicka - Sekretariat PZ

Źródło: Biuro PZ


Załączniki:
1. zalacznik1.doc
2. notatka.pdf

2008-03-21 Decyzja o przystąpieniu PŁ do Porozumienia Zielonogórskiego
20. marca Zarząd Porozumienia Łódzkiego podjął decyzję o przedstawieniu projektu uchwały o wstąpieniu do Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków. Decyzję podjęto w uzgodnieniu z sekretariatem porozumienia Zielonogórskiego. Termin Zebrania Ogólnego Członków Porozumienia Łódzkiego wyznaczono na 14. czerwca br.
biuro PŁ
2008-03-02 Zmiany w rozporządzeniu sanitarnym
15.02.2008 r. Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
biuro PŁ
2008-03-02 Negocjacje w centrali NFZ
W dniach 26, 27, 29 lutego br. członkowie prezydium PŁ brali udział w negocjacjach Ogólnych Warunków Umów mających obowiązywać od połowy br.
biuro PŁ

zajrzyj do fotogalerii...

2008-02-19 Pomyłka NFZ
Do świadczeniodawców POZ zostały wysłane pomyłkowe listy zarzucające brak zgłoszenia list oczekujących - także w przypadkach gdy nie są one wymagane - oraz sugerujace konieczność uzupełnienia brakujacych list pod groźbą nałożenia kary umownej.
W dniu dzisiejszym opublikowana została informacja o niezasadności treści wczesniej wysłanych listów. Dotyczy to między innymi świadczeń z rodzaju programów profilaktycznych.
Listy korygujące niezasadne wezwania nie zostaną wysłane, w zwiazku z tym prosimy o zapoznanie się z komunikatem na stronie ŁOW NFZ.
biuro PŁ
2008-01-15 Porozumienie
Spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem NFZ i Minister Zdrowia zakończone sukcesem.

przeczytaj na stronach PZ...

2008-01-11 Komunikat Porozumienia Zielonogórskiego
W związku z niedotrzymaniem zobowiazań przez Prezesa NFZ, Porozumienie Zielonogórskie nie wyklucza zawieszenia udzielania świadczeń.
więcej na stronie PZ... przeczytaj pismo PZ do Ministerstwa Zdrowia...
2008-01-11 Pismo Prezesa NFZ
Prezes NFZ odrzuca stanowisko porozumienia Zielonogórskiego.

przeczytaj...

2008-01-11 Komunikat ŁOW NFZ
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o udostępnieniu nowej wersji programu "Ofertowanie 2008" koniecznej do przygotowania aktualizacji danych świadczeniodawcy na rok 2008.

więcej na stronie ŁOW NFZ...

2008-01-08 Spotkanie w NFZ
8 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu PŁ z Dyrektorem ŁOW NFZ. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo poprzez listę mailingową. Wszystkich Członków PŁ prosimy o zapisanie się na listę i codzienne odbieranie maili.
biuro PŁ

do początku strony...

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007