Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 


WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

2017-11-28 Co dalej z kartami DiLO od 1 grudnia?
Nie wiadomo, jak będzie wyglądało w praktyce wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego po wejściu w życie ustawy o POZ - alarmują lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego. - Dotychczas karty DiLO wystawiamy logując się do odpowiedniego portalu, według nowych przepisów trzeba będzie najpierw zwrócić się o numer karty do NFZ - wyjaśnia wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Wojciech Pacholicki. - Nie wiadomo w jaki sposób, jakim trybem, ile to zajmie czasu, itd.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-11-28 58 tysięcy podpisów za wzrostem nakładów na ochronę zdrowia
Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego w krótkim czasie zebrali tysiące podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy, zakładającej wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8 proc. PKB. Trwa ich weryfikowanie, do tej pory sprawdzono 58 tysięcy podpisów. Projekt ma szansę wejść pod obrady sejmu, jeśli poprze go co najmniej 100 tysięcy osób.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-11-28 Sejm: Do e-zdrowia daleka droga
- Jeszcze długo nie pożegnamy się z papierem w systemie ochrony zdrowia - komentuje ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch, która wysłuchała informacji Ministerstwa Zdrowia na temat stanu informatyzacji. Temat ten był przedmiotem obrad podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie na jej ostatnim posiedzeniu.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-11-24 Poparcie dla inicjatywy ustawodawczej nabiera tempa
Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8 proc. PKB - to główny cel obywatelskiego projektu ustawy, który ma szansę wejść pod obrady sejmu, jeśli poprze go co najmniej 100 tysięcy osób. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego także zbierają podpisy poparcia.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-11-21 Projekt - profilaktyka nowotworów głowy i szyi
Porozumienie Łódzkie- ŁZPOZ na prośbę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów w Łodzi zamieszcza informację o naborze podmiotów POZ do projektu unijnego profilaktyka nowotworów głowy i szyi, którego współrealizatorem jest WAM.

 link do naboru...

2017-10-31 Walka o wyższe środki na zdrowie trwa
Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego zbierają podpisy pod projektem ustawy, wprowadzającej wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat. Włączyli się w ten sposób w nową inicjatywę ustawodawczą, która jest w zgodzie z postulatami Porozumienia Zielonogórskiego, głoszonymi od wielu lat - pieniędzy na system ochrony zdrowia w Polsce musi być więcej, bez tego nie ma mowy o prawdziwych reformach.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-10-26 6,8% PKB - Wspieramy działania Porozumienia Rezydentów oraz Porozumienia Zawodów Medycznych

Inicjatywa ustawodawcza 6,8 PKB

Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia wspiera działania Porozumienia Rezydentów oraz Porozumienia Zawodów Medycznych zmierzające do poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Od 24 października w przychodniach należących do związku zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia z docelową wartością 6,8% PKB w 2021 roku.

Zachęcamy wszystkich Pacjentów do wsparcia tej inicjatywy.

Jarosław Krawczyk
Prezes PŁ-ŁZPOZ

2017-10-13 Rekordowa liczba porad i badań w POZ
W pierwszym półroczu tego roku lekarze POZ udzielili 77 milionów porad, co oznacza, że do końca roku będzie ich 153-155 mln. To rekordowa liczba w stosunku do ubiegłych lat. Z roku na rok rośnie także liczba badań diagnostycznych zleconych przez lekarzy POZ.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-10-05 Poparcie dla akcji protestacyjnej Porozumienie Rezydentów OZZL
Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia całkowicie popiera protest prowadzony przez Porozumienie Rezydentów OZZL. System ochrony zdrowia w Polsce jest od lat niedofinansowany. Biurokracja narasta prawie z każdym nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Od lat środowisko lekarzy rodzinnych pracodawców zgłasza kolejnym rządom problemy braku kadr medycznych , niedofinansowania , niedopracowania i nadmiernej prędkości przeprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia. Nasze młodsze koleżanki i koledzy rezydenci zwracają uwagę na jedne z najistotniejszych obecnie problemów ochrony zdrowia. Obecny brak kadry medycznej ulegnie znacznemu pogłębieniu, gdy młodzi adepci medycyny szukać będą pracy poza granicami kraju. Apelujemy o wysłuchanie głosu środowiska Rezydentów.
Zarząd PŁ-ŁZPOZ
Porozumienia Łódzkiego-Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
2017-10-04 Posłowie nie są zainteresowani ustawą o POZ?
Nie odbyło się planowane na dziś (3 października) posiedzenie sejmowej podkomisji, która miała pracować nad projektem ustawy o POZ. Nie było kworum. Na 11 posłów zasiadających w podkomisji stawiło się zaledwie dwóch, w tym jej przewodniczący Tomasz Latos.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-10-04 Krytyka projektu ustawy o POZ na Kongresie PTMR
Projekt ustawy o POZ był jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas debaty na VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, zorganizowanym w miniony weekend we Wrocławiu. W debacie pt.: "Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna - perspektywy rozwoju i zagrożenia w obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia" wzięli udział przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego, w tym prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-09-20 Zaświadczenie o odrobaczeniu dziecka? Takie rzeczy tylko w żłobkach
Do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej wciąż zwracają się rodzice z żądaniem wydawania różnego rodzaju zaświadczeń rzekomo koniecznych w żłobku. Informowaliśmy już o tym, że nie ma podstaw prawnych, by placówki te domagały się zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych przed przyjęciem dziecka, a także po powrocie z choroby. Okazuje się, że to tylko część problemu.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-09-20 Lekarze przepracowani także w POZ
Dyskusja o nadmiernym obciążeniu pracą lekarzy trwa w Polsce od wielu lat. Jak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, "rekordziści" pracują po kilka dni bez odpoczynku. Media donoszą raz na jakiś czas o zgonie lekarza, który zmarł z przepracowania na kolejnym z rzędu dyżurze. Powszechną praktyką jest zatrudnianie lekarzy w tej samej placówce i na etacie, i na podstawie umowy cywilno-prawnej, czym obchodzi się przepisy prawa pracy, a lekarz może pracować praktycznie non stop. Oczywiście, tak długo - aż sam nie nabawi się kłopotów ze zdrowiem.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-08-25 Porozumienie Zielonogórskie ma obawy w związku z ustawą o POZ
24 sierpnia b.r. rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, której część zapisów budzi zaniepokojenie środowiska lekarzy rodzinnych.
Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podkreśla, że na ustawę regulującą kompleksowo funkcjonowanie POZ środowisko czekało od lat. Taki akt prawny jest potrzebny, jednak ostateczna wersja przyjęta przez rząd nie satysfakcjonuje. Stwarza wrażenie, że służy jedynie określeniu obowiązków podmiotów POZ ( i dodaniu nowych), ale bez jasnego wskazania, w jaki sposób mają być one realizowane. W opinii Porozumienia Zielonogórskiego niektóre zapisy ustawy wprowadzą do systemu chaos i poważne konsekwencje w przyszłości.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-07-11 Szczepienie ochronne najlepszą profilaktyką
Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego zachęcają do zaszczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - groźnej chorobie, przenoszonej przez kleszcze.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-07-05 Nie ma podstaw do badania kandydatów na strażaków w POZ
W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi rekrutacji do szkół pożarniczych, informujemy, że nieporozumienia związane z dopuszczaniem kandydatów na strażaków do testów sprawnościowych, wynikają z zapisów regulaminów tych szkół a nie z przepisów prawa.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-07-04 Kandydat na strażaka niedostatecznie badany
Strażak to zawód wymagający wielu predyspozycji, wśród których sprawność fizyczna należy do najważniejszych. To ona często decyduje nie tylko o bezpieczeństwie samego strażaka, ale i o życiu ratowanych przez niego ludzi. Tymczasem, zdaniem lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego, przepisy dotyczące rekrutacji do szkół pożarniczych niedostatecznie podkreślają ten fakt.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-06-29 Jest porozumienie w sprawie aneksów w POZ

Wyższe wskaźniki korygujące na leczenie grupy starszych pacjentów - to jeden z postulatów Porozumienia Zielonogórskiego, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

Dziś (28 czerwca) Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego zawarł porozumienie z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną, dotyczące warunków pracy POZ na drugie półrocze (dotychczasowe umowy z funduszem kończą się 30 czerwca). Strony postanowiły, że wskaźnik korygujący dla pacjentów powyżej 75 r.ż. oraz tych, którzy na stale przebywają w domach pomocy społecznej, wzrośnie z 2,7 na 2,9. jednocześnie ustalono, że rozmowy na temat wskaźników korygujących oraz stawki kapitacyjnej będą kontynuowane po zmianie planu finansowego NFZ, co ma nastąpić około połowy lipca tego roku. Zgodnie z porozumieniem, aneksy do umów w POZ zostaną podpisane na 6 miesięcy tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

W skład Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego weszli: Jacek Krajewski, Marek Twardowski i Teresa Dobrzańska-Pielichowska. Wspierali ich eksperci: Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński.

2017-06-27 Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego wybrany
25 czerwca obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Na kolejną czteroletnią kadencję prezesem Zarządu PZ został wybrany Jacek Krajewski.
Delegaci wybrali także:
Wiceprezesów: Teresę Dobrzańską-Pielichowską, Marka Twardowskiego oraz Wojciecha Pacholickiego.
Sekretarza: Daniela Kowalczyka.
Skarbnika: Adama Tomczyka.
Członków Zarządu: Jarosława Krawczyka, Szymona Kopę, Annę Osowską, Aleksandra Więcka, Mariusza Małeckiego, Włodzimierza Bołtruczuka, Jana Tumasza, Leszka Kryczkę, Violettę Fiedler-Łopusiewicz.
Członków Komisji Rewizyjnej: Danutę Makowiecką, Marka Sobolewskiego, Beatę Koszewską-Jóźwiak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 źródło: strona PZ...

2017-06-09 Kleszcze nie tylko w lesie
Świadomość zagrożeń związanych z ukąszeniem przez kleszcze rośnie, ale jednocześnie nie wszyscy wiedzą, że mogą one zaatakować dosłownie wszędzie. Lekarze rodzinni radzą zabezpieczać się nie tylko podczas wycieczek do lasu. Każde wyjście w plener może się skończyć nieprzyjemną niespodzianką.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-06-09 Kwalifikacja lekarza na kolonie niepotrzebna
Nie lekarze, ale rodzice decydują o uczestnictwie dziecka w wypoczynku - po raz kolejny przypominają eksperci Porozumienia Zielonogórskiego.
Jak co roku bowiem do przychodni POZ masowo przychodzą przed wakacjami rodzice z kartami kolonijnymi swoich pociech. Według rodziców, a także według niektórych organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, konieczna jest kwalifikacja lekarska.
-To nie jest prawda - wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg.

 czytaj dalej na stronie PZ...

2017-04-09 XXI ZJAZD LEKARZY W RAJGRODZIE 12 - 14 MAJA 2017
Zaproszenie
 Zaproszenie XXI ZJAZD LEKARZY W RAJGRODZIE 12 - 14 MAJA 2017
- informacje
2017-03-09 Szkolenia realizowane przez Porozumienie Łódzkie
w 2017 r

Szkolenia realizowane przez Porozumienie Łódzkie w 2017 r

lpNazwa szkoleniagodziny
szkoleniowe
cenadata
1Opieka koordynowana
- 2 warsztaty
162800,00 zł30.09-1.10.2017
2Procedury ochrony danych w przychodni w świetle tajemnicy lekarskiej i przechowywania danych w przychodni6600,00 zł29.04.2017 (sobota)
3Rejestracja-wizytówka firmy6600,00 zł13.05.2017 (sobota)
4Edukator w cukrzycy - rola pielęgniarki i położnej6600,00 zł10.06.2017 (sobota)

2017-02-09 Porozumienie Zielonogórskie rozczarowane projektem ustawy o POZ
W opinii Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w przedstawionym kształcie nie spełnia oczekiwań środowiska medycznego i pacjentów. W stanowisku przesłanym Ministerstwu Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło szereg krytycznych uwag wobec projektu. Ponadto PZ stwierdza, że poza samą definicją lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, projekt ten nie wnosi istotnych zmian w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego projekt nakłada nowe obowiązki na lekarzy rodzinnych bez określenia sposobów ich realizacji, zwłaszcza w zakresie koordynacji oraz funkcjonowania zespołu POZ. Porozumienie Zielonogórskie zauważa też, że określenie w proponowany sposób finansowania nowych zadań w podstawowej opiece zdrowotnej może spowodować nałożenie nowych dodatkowych obowiązków de facto bez globalnego i istotnego zwiększenia nakładów.

 czytaj dalej na stronie PZ...

do początku strony...

WIADOMOŚCI:
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007