Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     AKTUALNOŚCI

2017-01-10 Lista podmiotów, które zostały zakwalifikowane do projektu
Publikujemy  listę podmiotów, które zostały zakwalifikowane do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia". Tym samym informujemy, iż zakończony został etap rekrutacji podmiotów do projektu.


2016-12-08 Spotkanie informacyjne
Szanowni Państwo
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne dotyczące Działania: 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Celem spotkania będzie przedstawienie zagadnień związanych z opracowywaniem planów działania oraz strategii dla przedsiębiorstw nie posiadających takich planów działania. Plany rozwojowe pozwolą na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, wyznaczą kierunki działania podmiotu, zweryfikują potrzeby szkoleniowe pracowników podmiotów objętych wsparciem co skutecznie wzmocni potencjał kadrowy . Opracowane plany przyczynia się także do zweryfikowania możliwości dalszego rozwoju i nowych perspektyw finansowych.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 w siedzibie Porozumienia Łódzkiego przy ul. Wigury 9/6
Spotkanie jest bezpłatne, współfinansowane ze środków europejskich.


2016-12-06 Lista rezerwowa

Publikujemy  listę rezerwową podmiotów, które zostały zakwalifikowane do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia".


2016-12-05 Kolejne podmioty zakwalifikowane do Projektu

Publikujemy  listy kolejnych podmiotów zakwalifikowanych do projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia".


2016-11-18 Wyniki rekrutacji do Projektu

 LISTY REKRUTACYJNE PODMIOTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "SPRAWNE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA"


2016-10-13 Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w siedzibie PŁ ul. Wigury 9/6 w dniu 18.10.2016 o godz. 19. w celu zapoznania Członków PŁ z warunkami udziału w projekcie i możliwością ubiegania się o wsparcie.


2016-10-11 Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia - REKRUTACJA

Od 13 października 2016 r. rozpoczynamy rekrutację przedsiębiorców z branży medycznej do Projektu "Sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia".

Rekrutacja potrwa do 17.11.2016 r.

Regulamin rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania w zakładce Rekrutacja.