Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     



AKTUALNOŚCI

2018-08-24 Zapytanie cenowe nr 1a/2018

Zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Oferty prosimy składać w oparciu o dokumenty dostępne do pobrania poniżej do dnia 28.08.2018 do godz. 10:00.

  zapytanie cenowe
  formularz oferty
  załącznik nr 1


2018-08-21 Zapytanie cenowe nr 1/2018

Zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Oferty prosimy składać w oparciu o dokumenty dostępne do pobrania poniżej do dnia 23.08.2018 do godz. 16:00.

  zapytanie cenowe
  formularz oferty
  załącznik nr 1


2018-08-08 Zapytanie ofertowe nr 3a/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu usługi hotelowej: noclegu ze śniadaniem, wyżywienia w postaci obiadów i kolacji oraz wynajmie sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: usługa będzie realizowana w weekend ( sobota- niedziela) 29-30 września 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby).

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego.

  Szczegółowy opis zamowienia (PDF)
  Formularz oferty (DOC)
  Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenia (DOC)
  Umowa (DOC)

  Informacja o rozstrzygnięciu (doc)


2018-07-27 Zapytanie ofertowe nr 3/2018

UWAGA: oferta ANULOWANA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu usługi hotelowej - noclegu ze śniadaniem, wyżywienia w postaci obiadów i kolacji oraz wynajmie sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: usługa będzie realizowana w weekend ( sobota- niedziela) we wrześniu 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby). O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zostanie poinformowany na min dwa tygodnie przed szkoleniem.

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego.

  komplet dokumentów (ZIP)...
  Szczegółowy opis zamowienia (PDF)
  Formularz oferty (DOC)
  Formularz oferty (PDF)
  Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenia (DOC)
  Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenia (PDF)
  Umowa (DOC)
  Umowa (PDF)

  Informacja o anulowaniu (doc)


2018-07-20 Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na usługę prowadzenia egzaminu w ramach komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkoleń w projekcie "Doszkalamy się - lekarze", współfinansowanego z współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę prowadzenia egzaminu w ramach komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkolenia w projekcie "Doszkalamy się - lekarze", polegającej na weryfikacji wiedzy zdobytej przez uczestników na szkoleniu w ramach bloku szkoleniowego choroby układu oddechowego - antybiotykoterapia.

Termin i miejsce realizacji: 30.09.2018 r. lokalizacja na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

  szczegółowy opis z załącznikami...

AKTUALIZACJA
  informacja o rozstrzygnięciu...


2018-07-12 Szkolenia - III edycja

Porozumienie Łódzkie informuje, iż trwa nabór do udziału w III edycji projektu "Doszkalamy się - Lekarze".

  więcej...


2018-06-05 Zapytanie ofertowe nr 1/2018

W związku z realizacją projektu "Doszkalamy się" Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sal konferencyjnych dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze.

Termin: usługa będzie realizowana w weekend (sobota-niedziela) we wrześniu 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby).
O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zostanie poinformowany na min dwa tygodnie przed szkoleniem.

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 pobierz pełne informacje...

 AKTUALIZACJA 12.06.: Informacja o anulowaniu procedury wyboru najkorzystniejszych ofert...


2017-07-11 Zmiany w regulaminie rekrutacji do projektu

Uwaga! Publikujemy zmiany w regulaminie rekrutacji do projektu "Doszkalamy się - Lekarze". Zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym i wchodzą w życie z dniem 11.07.2017r.
 pobierz...


2017-05-19

Publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkoleniowej i egzminacyjnej w projekcie "Dokształcamy się -lekarze"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034553


2017-04-24 Szkolenia - ponowny nabór

Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ ogłasza ponowny nabór na prowadzenie szkoleń przez osoby pracujące w zawodzie lekarza z chorób układu oddechowego i chorób układu oddechowego-antybiotykoterapia w ramach projektu Doszkalamy się- Lekarze.


2017-04-24 Zapytania ofertowe - egzaminy

W związku z realizacją projektu "Doszkalamy się" Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie egzaminów po ukończonym szkoleniu przez Mentorów w 4 obszarach tematycznych:

  • choroby układu oddechowego- antybiotykoterapia
  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Więcej informacji w zapytaniach ofertowych.
 Pobierz pełne informacje...


2017-03-27 Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu "Doszkalamy się" Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowanych trenerów w 4 obszarach tematycznych:

  • choroby układu oddechowego- antybiotykoterapia
  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Więcej informacji w zapytaniach ofertowych.
 Pobierz pełne informacje...


2017-03-01 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

- zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się - Lekarze.

Termin: usługa będzie realizowana w weekendy ( sobota- niedziela) od marca 2017 roku do grudnia 2018 wg szczegółowego harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego maksymalnie na 2 tygodnie przed każdym ze szkoleń. Każde ze szkoleń będzie trwało 2 dni (2 osobodoby). Planowana liczba grup 11.

Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić organizację szkoleń w 4 lokalizacjach na terenie Polski, tj. północ, południe, wschód, zachód.

 Pobierz pełne informacje...