Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     REKRUTACJA
III edycja

Szanowni Państwo,

Porozumienie Łódzkie informuje, iż trwa nabór do udziału w III edycji projektu "Doszkalamy się - Lekarze", realizowanego przez Porozumienie Łódzkie i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w formie wykładów i warsztatów z zakresu:

  • chorób układu krążenia - zapoznanie z techniką wykonywania automatycznego 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego ABPM
  • chorób układu oddechowego - antybiotykoterapia - program szkolenia obejmuje m.in. warsztaty z psychologiem dotyczące komunikacji z pacjentem
  • chorób układu kostno - stawowo - mięśniowego - zapoznanie z badaniem podstawowym i różnicowym narządu ruchu - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Każdy uczestnik może zdecydować się na jeden z powyższych tematów. Agendy szkoleń dostępne są do pobrania poniżej.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich lekarzy aktywnych zawodowo (do 67 roku życia).

Termin szkolenia: 29 - 30 września 2018r.
Miejsce szkolenia: województwo kujawsko-pomorskie

Udział w projekcie jest nieodpłatny. W ramach projektu każdemu z uczestników zapewniamy:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
- naukę w formie wykładów i warsztatów w małych 18 osobowych grupach
- warsztaty praktyczne prowadzone przy użyciu nowoczesnego sprzętu
- otrzymanie certyfikatu z 16 punktami edukacyjnymi
- materiały dydaktyczne oraz możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami
- nocleg oraz pełne wyżywienie

Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów poza kosztami dojazdu na miejsce szkolenia.
Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat z szesnastoma punktami edukacyjnymi.

UWAGA!!!
Rekrutacja trwa do dnia 31.07.2018.
Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne - (dostępne do pobrania poniżej) należy wysłać na adres mailowy biuro@porozumienielodzkie.pl lub faksem pod nr tel. 42 673 80 20.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura (ul. Wigury 9/6, 90 - 302 Łódź) lub przesłać pocztą na powyższy adres do dnia 31.07.2018r. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność wpływu kompletu dokumentów na skrzynkę mailową/faxem.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Specjalista ds. organizacji Aleksandra Rosińska, tel.: 515 327 240.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:
 - Komplet dokumentów