Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     O PROJEKCIE

Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ wraz z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz Centrum Medyczne Niemcewicza Sp.zo.o.k. realizuje projekt: "Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem: 1 209 480,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszy Unijnych wynosi 1 100 626,80 zł. białe plamy

Projekt dedykowany jest mieszkańcom województwa łódzkiego
zamieszkałym w powiatach: bełchatowski, kutnowski, paję-
czański, piotrkowskim, radomszczański, sieradzki, skierniewicki,
wieluński, wieruszowski, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice.
Powiaty te zwane są Białymi Plamami ze względu na
niską wykrywalność chorób nowotworowych.

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności
na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania
raka nowotworu jelita grubego.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 50-65 lat
niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku
40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku
25-65 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha.

Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ odpowiedzialne jest za dwa zadania:

  1. Zwiększenie zgłaszalności pacjentów na badania profilaktyczne w zakresie raka jelita grubego poprzez otwarte, bezpośrednie spotkania Edukatorów z pacjentem w POZ.
  2. Zwiększenie zgłaszalności pacjentów na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych w POZ dla osób ze zdefiniowanej w projekcie grupy docelowej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu oraz możliwości wzięcia udziału w projekcie wkrótce.

Lider projektu:Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi

ul. Pabianicka 62, Łódź
Partnerzy:Centrum Medyczne Niemcewicza Sp. z o.o. Sp. k.
93-024 Łódź Niemcewicza 24 (+42) 686 30 42 cmn24@niemcewicza.com.pl
Porozumienie Łódzkie -
Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

90-302 Łódź, ul. Wigury 9/6 biuro@porozumienielodzkie.pl

WIĘCEJ:
 Aktualności