Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     NABÓR PLACÓWEK POZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwa nabór placówek POZ do udziału w projekcie profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów pn. "Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej", dzięki któremu Państwa przychodnia może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za diagnostykę pacjentów z wczesnymi objawami RZS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przychodnie realizujące projekt uzyskają następujące korzyści:

  • każda przychodnia realizująca projekt otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96zł b/b za każdego pacjenta z wczesnymi objawami RZS.
  • bezpłatny udział w szkoleniu dla lekarzy i pielęgniarek dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS.
  • dodatkowo dla lekarzy planowany jest udział w bezpłatnych warzstatach praktycznych pogłębiających wiedzę zdobytą podczas szkolenia
  • współpraca ze Szpitalem Klinicznym WAM - zapewnienie pacjentom będącym pod opieką przychodni szybkiej ścieżki diagnostycznej
  • poprawa wizerunku firmy

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie placówki z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego udzielające świadczeń w ramach POZ.

Przychodnie chcące realizować projekt muszą wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy,pielęgniarki), w tym co najmniej jednego lekarza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS. Szkolenie oraz warzstaty będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie chorób reumatologicznych.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz podstawowych badań laboratoryjnych. Za każdą wizytę podmiot uzyska wynagrodzenie w wysokości 48 zł brutto - czyli za jednego pacjenta z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96 zł brutto.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS w trybie pilnym mają zagwarantowaną wizytę u specjalisty i pogłębione badania diagnostyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

UWAGA!!!
Nabór placówek trwa do dnia 08.12.2017.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy - (dostępny do pobrania poniżej) należy wysłać na adres mailowy rzs@porozumienielodzkie.pl lub faksem pod nr tel. 42 673 80 20.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura (ul. Wigury 9/6, 90-302 Łódź) lub przesłać pocztą na powyższy adres do dnia 08.12.2017. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność wpływu kompletu dokumentów na skrzynkę mailową/faxem lub oryginałów zgodnie z postanowieniami regulaminu (do pobrania poniżej).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Specjalista ds. organizacji Aleksandra Rosińska, tel.: 515 327 240.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:
 Regulamin rekrutacji POZ
 Deklaracja przystąpienia