Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     O PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 października 2017 Porozumienie Łódzkie rozpoczyna realizację projektu: Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach V Osi - Wsparcie dla obszaru Zdrowia; 5.1 Programy profilaktyczne.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów (RCWDR) i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2017-10-01 do: 2020-06-30.

Obszar realizacji projektu: województwo: łódzkie, mazowieckie, śląskie

Celem głównym jest kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności. Projekt przyczyni się do poprawy ich rokowania oraz utrzymania aktywności zawodowej. Projekt oparty o wytyczne szczegółowe "Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS".

Drugim celem głównym jest poprawa komunikacji oraz nawiązanie stałej współpracy między lekarzami POZ i ośrodkiem specjalistycznym.

W tym celu lekarze i pielęgniarki POZ zostaną zaproszeni na szkolenia, spotkania w formie konferencji, warzstatów i e-learningu. Zostanie utworzona sieć współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami POZ a ośrodkiem specjalistycznym. W ramach szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów personel POZ uzyska aktualne dane dotyczące patogenezy, obrazu klinicznego, metod diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, czynników prognostycznych dotyczących chorób reumatycznych. Utworzona zostanie platforma edukacyjno-szkoleniowa służąca lekarzom POZ, pracownikom POZ i pacjentom. Termin I konferencji - 9.12.2017 r.

Spośród uczestników konferencji zostaną wyłonione podmioty, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie, podpiszą umowę z realizatorem projektu i prowadzić będą (lekarze) badania przesiewowe kierując do RCWDR osoby z podejrzeniem wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (na podstawie ankiety, badania przesiewowego i podstawowych badań laboratoryjnych).

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy POZ będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta.

Za każdą wizytę osoby z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie.

Pacjenci spełniający kryteria włączenia do specjalistycznych pogłębionych badań trafią do RCWDR w przeciągu 2 tygodni od ostatniej wizyty w POZ, gdzie zostaną przebadani przez doświadczonego specjalistę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!!

KONTAKT: telefoniczny z Partnerem - Porozumienie Łódzkie
42 673-80-20  lub  512-314-171
mailowy: rzs@porozumienielodzkie.pl

WIĘCEJ:
 Nabór placówek POZ
 Aktualności