Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     

2015-11-19 Oficjalnie: Jarosław Pinkas sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia
logo medium Mamy pierwszy wywiad z nowym wiceministrem zdrowia.
Iwona Schymalla redaktor naczelna Medexpressu zapytała dr. Jarosława Pinkasa za co będzie odpowiadał, jakie ma plany, żeby poprawić sytuację systemu ochrony zdrowia?

więcej na   medexpress.pl

2015-11-19 MZ: powołano 4 podsekretarzy stanu
logo medium Sekretarzem stanu w resorcie kierowanym przez Konstantego Radziwiłła został Jarosław Pinkas. Zaś wiceministrami typowani wcześniej: Krzysztof Łanda, Piotr Gryza, Katarzyna Głowala oraz... Piotr Warczyński.

więcej na   medexpress.pl

2015-11-17 Radziwiłł w Ministerstwie Zdrowia: To jest moje przesłanie...
logo medium Konstanty Radziwiłł został nowym ministrem zdrowia. Co powiedział, jakie jest jego przesłanie?

więcej na   medexpress.pl

2015-11-09 Nowy minister zdrowia: Nie da się zrobić przyzwoitej służby zdrowia bez wzrostu finansowania
logo medium Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie zlikwidowana? Czy będą zmiany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty? Co z podwyżkami dla pielęgniarek?
Konstanty Radziwiłł był gościem audycji "Z kraju i ze świata".

więcej na   medexpress.pl

2015-11-09 Radziwiłł nowym ministrem zdrowia
logo medium Komitet polityczny PiS zatwierdził nowy rząd. Nie było zaskoczenia, bo od początku na ministra zdrowia typowany był Konstanty Radziwiłł.

więcej na   medexpress.pl

2013-03-09 Świadczenia pielęgniarki szkolnej - jak wypełnić załącznik
Informacja Łódzkiego Oddziału NFZ ws. umów z zakresu medycyny szkolnej oraz sposobu wypełnienia załącznika nr 5 do umowy POZ

więcej na   stronie NFZ

2013-03-09 Weryfikowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji

więcej na   stronie NFZ

2012-12-21 Zmiany w rozporządzeniu MZ dot. recept lekarskich
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

treść rozporządzenia i załącznik na   stronie Ministerstwa Zdrowia

2011-11-18 Zarządzenie NFZ nr 80 dot. kryteriów oceny ofert udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
Zarządzenie Nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

treść zarządzenia na   stronie NFZ

2011-07-16 Aktualizacja Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
Klasyfikacja ICD-9 PL w wersji 5.11, obowiązuje dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 lipca 2011 r. Wersja 5.11 jest konsekwencją Zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

czytaj na   stronie NFZ

2011-07-16 Zarządzenie NFZ dot. umów AOS
Zarządzenie Nr 30/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

treść zarządzenia na   stronie NFZ

2011-06-16 Komunikat NFZ dot. zakażeń pałeczkami E. coli
W związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC) na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przypominamy lekarzom o obowiązkach wynikających z ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). W świetle tych przepisów w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pacjenta objawów zakażenia żołądkowo-jelitowego lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania.

Wzór formularza zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną jest dostępny tutaj w zakładce zgłoszenia.

źródło:   strona NFZ

2011-06-01 Zarządzenie NFZ dot. umów w rodzaju AOS
1 VI wchodzi w życie Zarządzenie Nr 22/2011/DSOZ Prezesa NFZ z 26 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

treść zarządzenia na   stronie NFZ

2011-05-25 Dodatkowe oznakowanie kart EKUZ w alfabecie Braille'a
Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części."

źródło:   NFZ