Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dołącz do nas

Dlaczego warto być w Porozumieniu Łódzkim?

Szanowni Państwo,

Rynek usług medycznych w Polsce w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznym zmianom. Co prawda pozwala nam to z nadzieją patrzeć w przyszłość, ale nie powinniśmy jednak zapominać o istniejących zagrożeniach. Rosnące oczekiwania społeczeństwa, wpływy polityków, ciągle zmieniające się regulacje prawne czy praktyki monopolistyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stwarzają realne ryzyko zahamowania pozytywnych zmian. W obliczu takiej sytuacji niezwykle istotna jest konsolidacja środowiska podmiotów świadczących usługi medyczne. Ważne jest, abyśmy mówili jednym głosem i aby ten głos był dobrze słyszalny.

Taką szansę otwiera przed nami Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Łódzkie będące częścią Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacja w chwili obecnej skupia ponad sto pięćdziesiąt zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego aktywnie walcząc o ich prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i w regionie. Reprezentuje swoich sygnatariuszy w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy władzami lokalnymi dając możliwość skutecznego wypracowania rozwiązań systemowych korzystnych dla właścicieli zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki lekarskie. Przykładem skuteczności Porozumienia Łódzkiego może być wynik negocjacji zapisów umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2011. Determinacja w dążeniu do celu oraz solidarna postawa pozwoliły na wykreślenie niekorzystnych zapisów.

Planując przyszłość chcielibyśmy pójść dalej razem z Państwem. Dlatego kierujemy dziś zaproszenie do wstąpienia do Porozumienia Łódzkiego. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej i mieć realną możliwość wpływu na kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym regionie i kraju. Wszystkie osoby zainteresowane dalszymi informacjami zapraszamy na naszą stronę www.porozumienielodzkie.pl lub prosimy o osobisty kontakt z biurem PŁ.

Z poważaniem

Magdalena Muras
Prezes Porozumienia Łódzkiego