Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
O związku

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Związku jest wszechstronne wsparcie oraz ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych oraz innych organizacji.

Naszym nadrzędnym celem jest podejmowanie działań na rzecz naszych Członków, które przyczynią się do realizacji postanowień określonych w powyższej misji. Dążymy także do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju Związku, które zapewnią Członkom jak największą kompleksowość oferowanego wsparcia.

Wyznaczone przez nas cele zamierzamy realizować poprzez:

  1. Stałe podnoszenie jakości udzielanego wsparcia przy pełnym zaangażowaniu Zarządu oraz wszystkich pracowników i osób współpracujących;
  2. Dbałość o wysoki poziom wsparcia, w tym usług doradczych i szkoleniowych w oparciu o aktualne przepisy prawa, wytyczne i rekomendacje;
  3. Zatrudnianie odpowiedzialnego, kompetentnego, wykwalifikowanego Personelu oraz dbałość o jego stały rozwój;
  4. Doskonalenie komunikacji pomiędzy Członkami a Zarządem i Pracownikami Związku;
  5. Zagwarantowanie wysokiego standardu oferowanych usług poprzez stałe monitorowanie procesów oraz identyfikację obszarów poprawy jakości;
  6. Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych oraz norm przypisanych dla rodzaju i zakresu naszej działalności;
  7. Stały nadzór nad sprawnością i niezawodnością sprzętu;
  8. Dążenie do jak najlepszego zaspokajania potrzeb naszych Członków poprzez cyklicznie wykonywanie badań satysfakcji;
  9. Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kadrowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wierzymy, że zaangażowanie całego personelu w realizację wyznaczonych celów poprzez wykazywanie własnej inicjatywy oraz zgłaszanie pomysłów doskonalenia Systemu przełoży się na stały wzrost jakość usług udzielanych na rzecz naszych Członków.

Wszyscy pracownicy Związku zostali zapoznani z dokumentacją systemową i są świadomi odpowiedzialności za utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością oraz realizację Polityki Jakości.

Zarząd Porozumienia Łódzkiego
Łódź, 26.02.2018r.