Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dołącz do nas

JAK WSTĄPIĆ ?

Członkiem Związku może być praktykujący lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w innej formie organizacyjnej oraz inny podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia, który stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mający swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku po złożeniu:

  1. Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  2. Oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego wielkość populacji POZ (jeżeli dotyczy).

Do powyższych dokumentów aplikacyjnych podmiot może również dołączyć pisemne rekomendacje wydane podmiotowi przez aktualnych członków Związku.

Powyższe dokumenty należy złożyć (bądź przesłać listem poleconym) w siedzibie PŁ:
ul. Wigury 9/6, 90-302 Łódź

W razie wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania dokumentów zapraszamy do kontaktu
z biurem PŁ.

pobierz deklarację...
pobierz statut PŁ...